Maga Magazinović: Žena koja je umela da igra

U detinjstvu se, tokom igre sa dečacima, borila za pravo da bude vođa – „harambaša“, kako je napisala u svojoj autobiografiji. To pravo joj je oduzeto po rođenju samo zato što je bila žensko.