„Kad galebovi prate ribarski brod, to je zato što misle da će izbacivati sardine u more“

Konfuzno-oneroidno stanje (subakutni delirijum, amentni sindrom) je oblik kvalitativnog poremećaja svesti. Karakteriše se smetenošću, zbunjenošću, neprepoznavanjem osoba i predmeta u svojoj okolini, lutanjem, traženjem, neshvatanjem situacije, poremećenim rasuđivanjem, nesigurnošću, labilnim afektom, raznim scenama koje se odvijaju kao u snu (oneiros – san), verbalizovanjem nesistematizovane ideje odnosa prolaznog karaktera, nesigurnom orijentacijom u vremenu, prostoru i prema…

Promocija Zabavišta i Errora909 u Požarevcu: Rejv i filozofske teme

Sam naziv caffea „Jazzanova“ izostavlja svaku vrstu rejva i elektronike, tako da sam to sklonila iz očekivanja kada su me Mihajlo i Darko pozvali na žurku. Poznajući ih, bila sam sigurna da spremaju nešto zanimljivo i drugačije, jer su svestrani poznavaoci muzike.