Arzamas, NIN i nagr(a)đivanje

Već dugo književna javnost polemiše o delu ‘Arzamas’ autorke i dobitnice NIN-ove nagrade za 2016. godinu Ivane Dimić. Sada je sve utihnulo, ali da stavimo tačku ili napravimo tri tačke i polemišemo do proglašenja dobitnika sledeće NIN-ove nagrade. Zašto? Pa, kao možda zbog toga što su pa kao, negde pa kao, neki, pa kao, ljudi…