Metalci i filozofija

U jednom periodu prošle godine, mnogo sam istraživala povezanost metala i filozofije. Na ideju sam došla zahvaljujući svom profesoru filozofije Milošu Jeremiću i otkrila vrlo zanimljivu simbiozu, samo naizgled nespojivu. Iznenadićete se koliko se različitih filozofskih koncepcija provlači kroz metal muziku, a ovaj tekst će vam, nadam se, pomoći da sa sledećim slušanjem potražite i sami filozofske…