Red magle – Poslednje carstvo

Već hiljadu godina Gospod Vladar (Lord Ruler) je car i bog celog Skadrijela. Iz svoje palate Kredik Šo („Brdo hiljadu visova“) i prestonog grada Lutadela vlada Centralnom i ostalim dominacijama. Njegovu volju sprovode obligatori i čelični inkvizitori. Svaku pobunu siromašnih skaa uguše krvavo i osvete im se surovije nego što se može zamisliti, kako se…